small_spare_parts_header

DOWNLOADS

SEMINARS 2020

csm_planning_seminaires_2020_en__registration_form_c843a2d46a

PLANNING SEMINAIRES 2020 - REGISTRATION FORM

PDF // 480 KB

GREEN POINT DOWNLOADS

csm_bitzergeneralservice_39e2ecc6c5

EXCELLENCE IN COMPRESSOR REPAIR

PDF // 3 MB
csm_green_point_france__seminars_2019_2_en.pdf__adobe_acrobat_reader_dc_b8b9d483ff

2019 SEMINARS

COMPRESSOR OVERHAULING and REPAIRING
PDF // 5 MB
csm_20180712_09_46_37audit_servicesoil_analysis_final.pdf__adobe_acrobat_reader_dc_63118e5c76

OIL ANALYSIS

PDF // 852 KB
csm_20180710_11_50_35repair_servicespreventive_final_lq.pdf__adobe_acrobat_reader_dc_b3836ea211

PREVENTIVE MAINTENANCE

PDF // 1 MB
csm_20180709_14_15_46_ca0e9fc281

COMPRESSOR ASSESSMENT

PDF // 1 MB
csm_20180709_08_55_50gp_service_cycle_6pp_final.pdf__adobe_acrobat_reader_dc_2939bc569e

SERVICE EXCELLENCE

PDF // 854 KB
csm_bitzeroriginalspareparts_97dac6daed

ORIGINAL SPARE PARTS

PDF // 2 MB
csm_bitzersafeguard_8fcd29045e

SAFEGUARD YOUR HEART

"Safeguard your heart" the new Green Point introduction flyer
PDF // 2 MB
csm_bitzercompressorkiller_cce3621ac7

DON'T BE A COMPRESSOR KILLER

Don’t be a compressor killer: know causes to prevent failures!
PDF // 171 KB

DỊCH VỤ BITZER

TÀI LIỆU


Khách hàng vào đây để đọc thêm tài liệu về tất cả sản phẩm BITZER. Các phiên bản cũ được lưu trữ trong kho dữ liệu sản phẩm.

Đọc thêm

EPARTS


Với EPARTS khách hàng có thể dễ dàng và nhanh chóng tìm kiếm phụ tùng cho các sản phẩm của chúng tôi. Chúng được liệt kê theo mô hình xếp hàng và xuất hiện dưới dạng một bản vẽ nổ thẳng.

Đọc thêm

PHẦN MỀM


Phần mềm BITZER giúp khách hàng thiết kế hệ thống và lựa chọn đúng sản phẩm từ các sản phẩm đa dạng của chúng tôi.

Đọc thêm