default_key_visual

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG

Tất cả Green Point Chính đều được trang bị để cung cấp dịch vụ sửa chữa máy nén và đồng thời thực hiện các khóa học bồi dưỡng toàn diện và chi tiết về sửa chữa và hỗ trợ máy nén. Kết hợp vào các khóa đào tạo là những môđun liên quan đến chẩn đoán lỗi hệ thống và sự cố lúc máy hoạt động. Các môđun này làm tăng dịch vụ Green Point thành một gói sửa chữa và phòng ngừa toàn diện.

KHÓA HỌC TÁI CHẾ TẠO

Trung Tâm Huấn Luyện Green Point ở Pháp

05 – 07/03/2019 Máy nén trục quay

09 – 11/04/2019 Máy nén trục vít

22 – 24/10/2019 Máy nén trục quay

19 – 21/11/2019 Máy nén trục vít