default_key_visual

ใบรับรองการทดสอบ
และการรับประกันการดำเนินงาน

services_04

Green Point แต่ละรุ่นมีชุดทดสอบโดยเฉพาะ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของคอมเพรสเซอร์หลังจากการซ่อมแซม ประสิทธิภาพในการทดสอบเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบกับความคลาดเคลื่อนกับ BITZER ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพขั้นสุดท้าย เพื่อรับประกันคุณภาพเพิ่มเติม คุณสามารถของรับรายงานการทดสอบโดยละเอียดได้ โดยเป็นการรับรองคุณภาพในการเข้ารับบริการสำหรับคอมเพรสเซอร์ของคุณที่ Green Point