default_key_visual

หลักสูตรการฝึกอบรม

ศูนย์บริการทั้งหมดของ Master Green Point มุ่งมั่นให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์อย่างสมบูรณ์แบบ มีโมดูลพร้อมการวิเคราะห์ความล้มเหลวของระบบและการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานรวมอยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม โมดูลเช่นนี้ช่วยยกระดับบริการ Green Point ไปสู่การซ่อมแซมความล้มเหลวแบบองค์รวมและแพ็คเกจป้องกัน

การสัมมนาในหัวข้อการนำมาผลิตใหม่

Green Point Competence Centre France

05 – 07 มีนาคม2019 Reciprocating Compressors

09 – 11 เมษายน 2019 Screw Compressors

22 – 24 ตุลาคม 2019 Reciprocating Compressors

19 – 21 พฤศจิกายน 2019 Screw Compressors